Pristupnica

Godišnja članarina je:

  • aktivni članovi - 30,00 kuna
  • podupirajući članovi - 10,00 kuna
  • Umirovljenici s mirovinom manjom od 2.000,00 kn i invalidi nemaju obvezu plaćanja članarine, a sami biraju status.

Uplatite iznos članarine na žiro račun DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURUJA kod PBZ; Pozivi na broj: HR00  1110603923, IBAN: HR29 2340 0091 1106 0392 3, s naznakom "Članarina za tekuću godinu"

Pristupnicu dostavite elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu: DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA, Vukanovec 60, 40306 Macinec .

Po evidentiranoj uplati n a e-mail adresu navedenu u pristupnici će biti dostavljeni korisnički podaci za prijavu na www.dpm.hr, a prijavom će vam biti dostupni dodatni skriveni sadržaju na mrežnoj stranici.

Preuzimanje   Pristupnica (docx)
  Pristupnica (pdf)

Statut DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA"

Članak 13.

Članom Društva može postati svaka fizička je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta. Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge popunjava i potpisuje pristupnicu koju predaje Tajniku Društva. Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, upisom u Popis članova i uplatom članarine. Članovima Društva izdaje se članska iskaznica, čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje Predsjednik posebnom odlukom. Članstvo u Društvu može biti aktivno, podupiruće i počasno.

Aktivni članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu Društva, neposredno svojim radom ostvarujući ciljeve i djelatnosti Društva, te promičući najviše vrijednosti nacionalne politike zaštite potrošača Hrvatske i Europske Unije. Kriterije za stjecanje statusa aktivnog člana Društva donosi Upravni odbor Društva.

Podupirući članovi su oni koji svojim materijalnim doprinosom podupiru rad Društva, ali ne sudjeluju u upravljanju Društvom.

Počasnim članom Društva može postati fizička ili pravna osoba koja je svojim javnim djelovanjem značajno pridonijela radu Društva i promicanju politike zaštite potrošača. Inicijativu za počasno članstvo u Društvu može dati svaki član Društva, a odluku o prijemu donosi Skupština Društva na redovnoj sjednici. Počasni član ne plaća članarinu.

Pristupnica

Slanjem pristupnice slobodno i izričito dajete privolu DRUŠTVU POTROŠAČA MEĐIMURJA kao voditelju zbirke osobnih podataka da Vaše osobne podatke može obrađivati i koristiti ISKLJUČIVO za vođenje evidencije članova DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA.

Članarina je godišnja: 30 kn - aktivni, 10 kn . podupirajući, invalidi i umirovljenici s mirovinom manjom od 2.000,00 kn nisu obvezni plaćati članarinu.