Spriječimo diktaturu

ROZP poziva sve potrošače i ovlaštene predstavnike stanara suvlasnika, đačke i studentske domove da svojim ponašanjem spriječe kršenje Ustava RH od strane ovlaštenih inspektora HRT-a, ako već to nije u stanju Tijela HRT-a. Razvidno je da je nakon kraćeg zatišja opet krenuo slobodan lov na potrošače, ne bi li im se naplatila kazna i nametnuo doživotni ugovorni odnos, plaćanjem HRT pristojbe.

Navedeni inspektori hodočaste po zgradama, zvone na vrata i uzimaju osobne podatke vlasnika stanova ili koga zateknu u stanu, izriču mu čak na licu mjesta kaznu i obvezu daljnjeg plaćanja HRT pristojbe, jer „sigurno posjeduje neki prijamnik koji može primati radio i/ili TV signal“.

Točno je da je u Zakonu o HRT podvaljeno da pristojbu plaća tko ima u vlasništvu ili posjedu bilo kakav prijamnik  (uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa) na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom.

Ta odredba je u suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima s kojim MORAJU biti usklađeni svi drugi zakoni, a koji jasno određuje da se plaća isključivo učinjena usluga, a to znači ako potrošač i posjeduje prijamnik, a ne koristi ga nema osnove ga obvezivati na platež.

Nadalje Zakon o zaštiti potrošača u čl. 46.  jasno navodi da pružanje usluge kou potrošač nije naručio, a za koju bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu koja je zakonom zabranjena. Nadalje u istom članku je potpuno jasno navedeno da ako trgovac suprotno navedenom potrošaču izvrši određenu uslugu, ta usluga smatra se promidžbenim darom trgovca.

Napominjemo da je Zakon o zaštiti potrošača donesen poslije Zakona o HRT, pa su samim tim članci Zakon o HRT trebali biti usklađeni ili su nevažeći.  Pitamo se zašto zakonodavac šuti i dozvoljava slobodan lov na osiromašene potrošače, te na taj način omogućava zatrpavanje sudova sa nepotrebnim sudskim sporovima, da ne kažemo u najmanju ruku sumnjivo bogaćenje nekih odvjetničkih društava na račun straha potrošača od suda iz prošlih vremena.

Nismo meritorni ocijeniti radi li se o organiziranom slobodnom lovu na potrošače, ali smo slobodni ustvrditi da je neprihvatljivo da se primjenjuju samo zakoni ili odrednice koje obvezuju potrošače, a ne zakoni u cjelini što je karakteristika pravne države.

Pozivamo sve potrošače i ovlaštene predstavnike stanara suvlasnika, đačke i studentske domove, da primijene Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odredbama koje definiraju sigurnost građana, a napose USTAV RH (Članak 34.“Dom je nepovrediv.“), te da SPRIJEČE ulazak u zgrade i domove, a posebno stanove i sobe nepozvanih osoba. Iskaznica inspektora HRT ne daje ovlast da se intervjuiraju građani, niti da im se zvoni na vrata i maltretira. Svaki ulazak u zgradu (dom) bez odobrenja vlasnika, upravitelja, ovlaštenog predstavnika stanara predstavlja ometanje posjeda i odgovorni su DUŽNI pozvati policiju da ih zaštiti, tj. da zaštiti vlasništvo i posjed.

Također savjetujemo potrošačima, posebno ranjivim skupinama (starije osobe i samačka domaćinstva) da ne otvaraju vrata nepoznatim i nepozvanim osobama, a da informacije o sebi i svom statusu ne daju NIKOME. Pozivamo potrošače da se učlane u udruge za zaštitu potrošača, kako bi djelovali preventivno, jer lovci na potrošačke novčanike su zadnjih godina usavršili metode lova do razine bahatosti.

Karlovac, 20.03.2016.

Željko Tomašić