"Sve na jednom mjestu" u Varaždinu

Varaždin, 29.09.2017.: Potpredsjednica Vlade i Ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, Martina Dalić, je u sklopu akcije "Sve na jednom mjestu" sudjelovala na predstavljanju instrumenata unutarnjeg tržišta za građane. Akcija MINGPO polazi od činjenice da smo svi potrošači, te ovi instrumenti građanima i poduzetnicima trebaju pomoći u ostvarivanju njihovih prava kao potrošača , ali i jednaka prava i obaveze na jedinstvenom tržištu Europske unije.

 Tako npr. ako hrvatski potrošač kupi nešto u Europskoj uniji bilo u trgovini ili online, a nije zadovolan  kvalitetom proizvoda – web servisi MINGPO nude usluge savjetovanja.

Ovo je bila prilika i da MINGPO razmijeni iskustva i saznanja sa udrugama koje djeluju na tom području, na je Akciju MINGPO posjetila i zamjenica predsjednice Razvojne organizacije zaštite potrošača /ROZP/ ujedno zamjenica predsjednice Varaždinskog potrošača i voditeljica Varaždinskog savjetovališta za zaštitu potrošača Sanja Keretić sa suradnicima. Gospođa Keretić je iskazala zadovoljstvo viđenim, te je ustvrdila da je ova Akcija MINGPO ono što je nedostajalo potrošačima da dobiju informacije o svojim pravima, kako bi u Savjetovalištu mogli dobiti kvalitetan savjet za ostvarivanje svojih potrošačkih prava, ako smatraju da su oštećeni. 

Ž.T.