Društvo "Vukanovčar" otvara svoja vrata

Udruge širom Hrvatske otvorit će od 28. do 30. svibnja svoja vrata građanima kako bi im približili svoje programe i aktivnosti.
„Vukanovčar“ - društvo za zaštitu potrošača Međimurja, svoja će vrata potrošačima otvoriti u Domu kulture, Vukanovec 37, općina Gornji Mihaljevec, 30. svibnja 2015. od 9,00 do 15,00 sati.

Potrošači često smatraju da ih varaju s računima za električnu energiju, plin, telefon, mobitel, vodu, dimnjačarske poslove, poštanske usluge, odvoz komunalnog otpada ili da ne moraju plaćati HRT pristojbu, a ne znaju kome se obratiti za savjet. Trgovac ih je zakinuo ili prevario, a ne znaju da postoji Zakon o zaštiti potrošača, Društvo „Vukoanovčar“ je tu da im pomogne, da ih savjetuje.

Potrošači koji žele upoznati rad Društva i možebitno se žele upoznati sa svojim potrošačkim pravima neka dođu 30. svibnja 2015. u Vukanovec. Svi građani koji posjete udruge tijekom Dana otvorenih vrata moći će preuzeti i ispuniti „putovnicu“ u koje unose žigove udruga i svoje dojmove te osvojiti prigodne nagrade.

Program Dana otvorenih vrata udruga 2015., te aktivnosti udruga širom Hrvatske bit će dostupan klikom ovdje.