Prelog - informacija potrošačima

Projekt MEĐIMURSKI INFO CENTAR POTROŠAČA, predstavlja aktivnosti i djelovanje jedinog savjetovališta za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj, čiji značaj za međimurske i hrvatske potrošače je, s ponosom ističemo prepoznala Međimurska županija, i kao jedina županija u Hrvatskoj objavljuje javne natječaje za sufinanciranje rada udruga za zaštitu potrošača.

U dogovoru s Županijom, Društvo potrošača Međimurja kao nositelj i provoditelj tog značajnog projekta se ove godine prijavilo na javne natječaje za sufinanciranje rada udruga u svim JLS u Međimurskoj županiji s proračunom usklađenim za ravnomjerno opterećenje JLS prema broju potrošača. To znači da smo izradili 26 projekta (jer nijedna JLS nema identične uvjete i obrasce javnog natječaja) .

Temeljni cilj projekta MICP ove godine je bio, preko javnih natječaja, kvalitetnim projektom, prikupiti 140.000,00 kn, kako bi mogli u Info centru (savjetovalištu potrošača) zaposliti jednu stručnu osobu (pravnika), čime bi potrošači pored informacija mogli dobiti stručne pravne savjete i možebitnu zaštitu.

Iz zajedničkog prijedloga Proračuna projekta, razvidno je da, ako jedan karika pune, svi ciljevi projekta se ne mogu ostvariti, tj. ako i jedna od JLS odbaci projekt, neće se prvenstveno moći zaposliti pravnik, čime međimurski, pa i hrvatski potrošači ostaju uskraćeni za stručnu savjetodavni pomoć, jer nijedna udruga za zaštitu potrošača u Hrvatskoj nema stručnih osposobljenih osoba za zaštitu potrošača iz prostog razloga što takve škole, tečajevi i edukacije u Hrvatskoj ne postoje. Postoje aktivisti koju su samo malo detaljnije proučili zakone i to je sve.

Primili smo ovih dana obavijest od Grada Preloga s kojim smo obvezni, sukladno temeljnom pravu potrošača zagarantirano Poveljom UN-a, na pravovremeni, istinitu i cjelovitu informaciju , obavijestiti javnost (potrošače), o tome da zaštita potrošača nije značajna za zadovoljavanje javnih potreba Grada Preloga, te da projekti zaštite potrošača ne spadaju u projekte od interesa za opće javno dobro (privitak).

Javno pitamo Gradonačelnika Preloga hoće li na mrežnim stranicama Grada istaknuti da potrošači Grada Preloga ne koriste usluge Međimurskog info centra potrošača, jer nije od javnog interesa za Grad Prelog?  

Te je li svjestan da je Grad Prelog spriječio ostvarenje ciljeva provedbe projekta „Međimurski info centar potrošača“ koji su javno i jasno istaknuti na mrežnoj stranici projekta www.savjetovaliste.info. Očigledno Grad Prelog nije prepoznao da zavisi od potrošača i da su svi potrošači u glasači, te da im Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nalaže kao jedan od prioriteta "zaštitu potrošača". 

Politika zaštite potrošača je jedna od prioritetnih politika EU, očigledno ne i za Grad Prelog.

Mi unatoč tome pozivamo potrošače grada Preloga da nam se s povjerenjem javne ako smatraju da su prevareni tj. da su im povrijeđena njihova potrošačka prava.

DPM (Ž.T.)

Obavijest Grada Preloga (original - pdf)