PRISTUPNICA

Godišnja članarina je:

  • aktivni članovi - 7,00 €
  • podupirajući članovi - 4,00 €
  • Umirovljenici s mirovinom manjom od 300,00 €, učenici, studenti  i invalidi nemaju obvezu plaćanja članarine, a sami biraju status.

Uplatite iznos članarine na žiro račun DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURUJA kod PBZ; Pozivi na broj: HR00  1110603923, IBAN: HR29 2340 0091 1106 0392 3, s naznakom "Članarina za tekuću godinu"

Pristupnicu dostavite elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu: DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA, Trg svetog Marka 2, 40314 Selnica.

Po evidentiranoj uplati n a e-mail adresu navedenu u pristupnici će biti dostavljeni korisnički podaci za prijavu na www.dpm.hr, a prijavom će vam biti dostupni dodatni skriveni sadržaju na mrežnoj stranici.

Preuzimanje   Pristupnica (docx)
  Pristupnica (pdf)

Statut DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA"

Članak 13.

Članom Društva može postati svaka fizička je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva popunjava i potpisuje pristupnicu koju predaje glavnom tajniku Društva.
Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, upisom u Popis članova i uplatom članarine. Članovima Društva izdaje se članska iskaznica, čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje predsjednik posebnom odlukom.
Članstvo u Društvu može biti aktivno, podupiruće i počasno.
Aktivni članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu Društva, neposredno svojim radom ostvarujući ciljeve i djelatnosti Društva, te promičući najviše vrijednosti nacionalne politike zaštite potrošača Hrvatske i Europske Unije.
Kriterije za stjecanje statusa aktivnog člana Društva donosi Upravno vijeće Društva. 
Podupirući članovi su oni koji svojim materijalnim doprinosom podupiru rad Društva, ali ne sudjeluju u upravljanju Društvom.
Počasnim članom Društva može postati fizička ili pravna osoba koja je svojim javnim djelovanjem značajno pridonijela radu Društva i promicanju politike zaštite potrošača.
Inicijativu za počasno članstvo u Društvu može dati svaki član Društva, a odluku o prijemu donosi Skupština Društva na redovnoj sjednici.
Počasni član ne plaća članarinu.

Pristupnica

 

Godišnja članarina je: Aktivni članovi 8,00 €, podupirajući članovi 4.00 €, dok umirovljenici s mirovinom manjom od 300,00 €, učenici, studenti i invalidi nemaju obvezu plaćanja članarine.

Članarinu uplatite na žiro račun IBAN: HR2923400091110603923 PBZ ili kod tajnika DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA. Pristupnicu dostavite osobno ili poštom na adresu Društva (Trg svetog Marka 2, 40314 Selnica) ili elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ispunjavanjem Pristupnice za prijem u članstvo Društva potrošača Međimurja prihvaćam odredbe Statuta Društva potrošača Međimurja.

Ispunjavanjem Pristupnice za članstvo Društva potrošača Međimurja dajem privolu za prikupljanje i obradu podataka iz Pristupnice za članstvo u svrhu vođenja odgovarajućih evidencija o članstvu u Društvu potrošača Međimurja, sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19,151/22), i ostvarivanja prava i obveza iz članka 13. Statuta Društva potrošača Međimurja, te u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) odnosno kontaktiranja i korištenja ustupljenih podataka u marketinškim aktivnostima Društva potrošača Međimurja.
Prikupljeni podaci će se obrađivati sukladno članku 9. stavku 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 
Free Joomla templates by Ltheme