Pregled članova DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA u:

1. Savjetodavnim tijelima pravnih osoba s javnom ovlasti i jedinicama lokalne samouprave

  Tijelo javne vlasti / JLS  Predstavnik DPM
1   HERA Željko Tomašić
2   Grad Čakovec Tomislav Halabarec
3 Općina Goričan Rahela Horvat
4 Općina Mala Subotica Josip Halić
5 Općina Sveti Juraj na Bregu        Nino Škrobar (zamjenica Ivana Škrobar)
6 Općina Orehovica Dragutin Juras
7 Općina Podturen Matija Halabarec
8 Općina Vratišinec Matija Halabarec
9 Općina Kotoriba Marijan Rusak
10 Općina Nedelišće Kristina Cvetković

 

 2. Trgovačkim društvima koje pružaju javne usluge

  Trgovačko društvo                      Predstavnik DPM                                  
1   Elektra Čakovec Mirjana Sečan
2   Čakom d.o.o. Gordana Lukić

 

Free Joomla templates by Ltheme