Pregled članova DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA u:

1. Savjetodavnim tijelima pravnih osoba s javnom ovlasti i jedinicama lokalne samouprave

  Tijelo javne vlasti / JLS  Predstavnik DPM
1   Savjet za razvoj CD Vlade RH Gordana Lukić
2   Nacionalni vijeće za ZP Gordana Lukić
3   HERA Željko Tomašić
4   Grad Čakovec Tomislav Halabarec
5 Općina Goričan Rahela Horvat
6 Općina Mala Subotica Josip Halić
7 Općina Sveti Juraj na Bregu        Gordana Lukić
8 Općina Orehovica Dragutin Juras
9 Općina Podturen Matija Halabarec
10 Općina Vratišinec Matija Halabarec
11 Općina Kotoriba Marijan Rusak
12 Općina Nedelišće Kristina Cvetković

 

 2. Trgovačkim društvima koje pružaju javne usluge

  Trgovačko društvo                      Predstavnik DPM                                  
1   Elektra Čakovec Mirjana Sečan
2   Čakom d.o.o. Gordana Lukić

 

Pristupnica

 

Godišnja članarina je: Aktivni članovi 8,00 €, podupirajući članovi 4.00 €, dok umirovljenici s mirovinom manjom od 300,00 €, učenici, studenti i invalidi nemaju obvezu plaćanja članarine.

Članarinu uplatite na žiro račun IBAN: HR2923400091110603923 PBZ ili kod tajnika DRUŠTVA POTROŠAČA MEĐIMURJA. Pristupnicu dostavite osobno ili poštom na adresu Društva (Trg svetog Marka 2, 40314 Selnica) ili elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ispunjavanjem Pristupnice za prijem u članstvo Društva potrošača Međimurja prihvaćam odredbe Statuta Društva potrošača Međimurja.

Ispunjavanjem Pristupnice za članstvo Društva potrošača Međimurja dajem privolu za prikupljanje i obradu podataka iz Pristupnice za članstvo u svrhu vođenja odgovarajućih evidencija o članstvu u Društvu potrošača Međimurja, sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19,151/22), i ostvarivanja prava i obveza iz članka 13. Statuta Društva potrošača Međimurja, te u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) odnosno kontaktiranja i korištenja ustupljenih podataka u marketinškim aktivnostima Društva potrošača Međimurja.
Prikupljeni podaci će se obrađivati sukladno članku 9. stavku 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 
Free Joomla templates by Ltheme